×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلامت نوزادان

  •  بهره گيری حداكثر از توان تخصصي نيروی انساني محقق برای انجام پژوهش در زمينه بيماري های نوزادان
  •  تامين امكانات لازم جهت مشاركت محققين، اعضاء هيات علمي و دانشجويان در توسعه طرح های پژوهشي
  •  تعاملات  موثر و سازنده و دستیابی به طرح های چند مرکزی  
  •  برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تعلیم داده شده
  •  انتشار مقالات علمی در پایگاه های معتبر دنیا
  •  ارتقاء سطح سلامت جامعه وكاهش مرگ و مير نوزادان
  •  افزايش ميزان تحقيقات كاربردی و بالا بردن سطح علمي كشور
  •  افزايش روحيه پژوهشگری در كادر آموزشی و فارغ التحصيلان
  •  افزايش كارايی و معلومات اساتيد، دستياران و فلوهاي نوزادان 
  •  راه اندازی و اجرای سامانه ثبت بیماری های شایع دوران نوزادی

 

تنظیمات قالب