×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه مرکز:

مرکز تحقیقات سلامت نوزادان به عنوان جزیی از نظام تحقیقات کشور و درچهارچوب سیاست های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و به منظور گسترش پژوهش با توجه به اولویت های کشور در مورد سلامت نوزادان فعالیت خود را  از سال 1386 آغاز نمود . و در تاریخ  1387/06/20 موفق به اخذ موافقت اصولی گردید. از آن پس تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت نوزادان، افزایش میزان تحقیقات کاربردی، بالا بردن سطح علمی کشور و افزایش روحیه پژوهشگری در کادر آموزشی و فارغ التحصیلان برعهده دارد.

 

تنظیمات قالب